دانشمندان: برای نجات زمین باید به سرعت غلظت گاز CO2 در جو را کاهش داد

[ad_1]

از شواهد امر این طور بر می آید که کاهش تولید گازهای گلخانه ای از جمله دی اکسید کربن (CO2) دیگر تنها راه نجات زمین نیست و می بایست به نحوی حجم این گازها را نیز در اتمسفر کاهش داد.

برای نجات زمین باید ۱۲.۵ درصد از غلظت CO2 در جو آن کاست

گروهی از محققین اقلیم شناس ناسا در تحقیقات تازه خود به این نتیجه رسیده اند که اگر به سرعت برای کاهش سطح گاز CO2 در جو اقدامی صورت نگیرد، تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین با چنان سرعتی به پیش خواهد رفت که نسل های آینده با چالشی بسیار اساسی تر از پیش بینی های قبلی مواجه خواهند شد.

در سال گذشته میلادی بود که غلظت گاز CO2 در جو زمین از مرز نمادین ۴۰۰ جزء در میلیون گذر کرد. از این پس دیگر تصور نمی شود که ما انسان های زنده در عمر خود شاهد کاهش غلظت این گاز گلخانه ای به صورت طبیعی باشیم.

حالا بررسی های محققین ناسا نشان می دهد که دیگر کاهش تولید این گازها برای نجات زمین کفایت نمی کند و لازم است که انسان ها اقدامی فوری را برای خارج کردن حداقل ۱۲.۵ درصد از CO2 موجود در جو زمین انجام دهند.

طبیعی ترین راه حذف دی اکسید کربن افزایش پوشش گیاهی است. اما ظاهراً این راهکار نیز به تنهایی کافی نخواهد بود و می بایست اقدام به حذف کامل تولید کربن و ساخت تاسیساتی برای جذب آن از هوا و تبدیلش به سایر مواد نمود. کارهایی که با گذشت زمان هزینه انجام آنها نیز به شکل سرسام آوری افزایش می یابد.

بر اساس بررسی های به عمل آمده، هزینه حذف حدود ۱۳ درصدی کربن از جو زمین بیش از ۵۳۵ میلیارد دلار خواهد بود. این رقم تنها برای قرن حاضر برآورد شده و در آینده می توان انتظار چند برابر شدن آن را نیز داشت.

منبع : دیجاتو

[ad_2]

لینک منبع